عضویت قطعی مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان؛ با تلاش و پیگیری‌های مدیرعامل و کارشناسان این شرکت و بر اساس ارزیابی‌های انجام شده توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، عضویت آزمایشگاه‌ شاخه زیتون لیان در این شبکه قطعی شد. رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری با ابلاغ‌ نامه‌ای به مسعود محبوبی مدیرعامل شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان از قطعی شدن عضویت این آزمایشگاه در شبکه…