بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و هیأت همراه از مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان بازدید کردند. محمدتقی منوچهری ضمن ابراز خرسندی از این بازدید، افزود: بسیار خوشحالم که این چنین آزمایشگاه مجهزی با نیروهایی متخصص در استان بوشهر در حال فعالیت می باشد و امیدواریم که بتوانیم باب تعامل و همکاری دوجانبه را با این آزمایشگاه در دستور کار…