اولین کارگاه آموزشی چک لیست بازرسی فیزیکی 85 گانه خودرو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی و شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان؛ برای اولین بار در استان به همت واحد آموزش این شرکت و با همکاری اداره کل استاندارد استان، اولین کارگاه آموزشی چک لیست بازرسی فیزیکی خودرو بر اساس استانداردهای 85 گانه به مدت یک روز در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد بوشهر برگزار گردید. مدیر آموزش شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان افزود: از سرفصل هایی که…