در جهان صنعتی امروز، توجه به ارتقای کیفیت کنترل فرآیند و کاهش هزینه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این ارتباط تنگاتنگ سازمانهای نظارتی همچون سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور وشورای نظارت بر اسباب بازی کشور با واحدهای تولیدی و گمرکات کشور به منظور کنترل کیفیت محصولات تولیدی و وارداتی اجتناب ناپذیر است.

همزمان با افزایش واحدهای تولیدی کشور و واردات فزاینده کالا و نیز محدود بودن امکانات آزمایشگاهی دولت، عزم احداث آزمایشگاه های تخصصی خصوصی ضرورت صد چندان یافت.

بر همین اساس «شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان» به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های آزمایشگاهی آکرودیته کشور و نیز فعالیت بازرسی با تأسیس شعبات داخلی و خارجی وظیفه خدماتی خود را از سال 88 آغاز نمود. بسیار جای خوشبختی و افتخار است که این شرکت توانسته در ظرف مدت کم مجتمع آزمایشگاهی تأسیس و راه اندازی کند که مورد اطمینان سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو، محیط زیست ، شورای نظارت بر اسباب بازی و سایر سازمان های مرتبط قرار گرفته و به عنوان همکار پذیرفته شود.

همچنین با تأسیس شعبات بازرسی داخل و خارج از کشور ضمن انجام امور بازرسی کالا در مبدأ و در مقصد توانسته است تنها شرکت بازرسی در ایران باشد که در اکثر زمینه های بازرسی آزمایشگاه های مجهز و معتبر نیز داشته باشد.

به هر حال امیدواریم ما به عنوان بازوان اجرائی سازمان های فوق نقش مهم و قابل اعتمادی در جهت سلامت جامعه و ارتقای سطح کیفیت کالاها اعم از داخلی یا وارداتی داشته باشیم.

مسعود محبوبی

مدیرعامل شرکت دانش بنیان

بازرسی فنی شاخه زیتون لیان