لیست گواهینامه های تأیید صلاحیت

مربوط به شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان

شماره گواهینامه: 17025

تاریخ صدور اولیه : 92/07/28

تاریخ اعتبار: 98/07/24

عنوان محصول

عنوان آزمون

1) آفت کش ها اندازه گیری میزان باقیمانده آفت کشها به روش کروماتوگرافی گازی، طیف سنجی جرمی، و یا کروماتوگرافی مایع، طیف سنجی جرمی متوالی پس از استخراج، جداسازی استو نیتریلی و پاکسازی با فاز جامد بخشی (dispersive)، روش کچرز، روش آزمون، مرز پیشینه مانده آفت کش ها، غلات
2) برنج روش اندازه گیری رطوبت، روش مرجع، آفت زنده، اندازه گیری آفلاتوکسین های گروه B و G به روش کروماتوگرافی مایع یا کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی، روش آزمون، اندازه گیری اکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی، روش آزمون، تعیین مقدار داکسی نیوالنون، تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، روش آزمون، دانه آسیب دیده، دانه آسیب دیده در اثر گرما، دانه سر سوخته، دانه های قرمز با دارای رگه قرمز، دانه های نارس و یا غیر طبیعی، روش اندازه گیری عنصر آرسنیک در مواد غذایی، روش اندازه گیری عنصر سرب و کادمیم در مواد غذایی، روشهای ردیابی ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته و محصولات حاصل از آنها، روشهای کیفی مبتنی بر اسید نوکلنیک، ریزه، شلتوک، مواد خارجی آلی، مواد خارجی معدنی
3) پودر ماهی اندازه گیری رطوبت و سایر مواد فرار، روش آزمون، اندازه گیری مقدار ازت و محاسبه مقدار پروتئین خام، قسمت اول، روش کلدال، اندازه گیری مقدار چربی، روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها، قسمت دوم، روش شمارش کلنی در فراورده های با فعالیت آبی (aw) مساوی یا کمتر از 0/95، میکروبیولوژی، روش جستجو و شمارش اشرشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی
4) تیغه و بازوی برف پاک کن آزمون حرکت زاویه جانبی، آزمون دوام، پاک کنندگی، حرکت چرخشی، ساختمان شکل و ابعاد، شکل ظاهری، علامت گذاری، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت شیمیایی، نیروی فشاری بازو
5) حبوبات مرز بیشینه مانده آفت کش ها
6) خوراک ماهی پرورشی و میگوی پرورشی اندازه گیری رطوبت و سایر مواد فرار، اندازه گیری مقدار چربی، تعیین خاکستر کل
7) شامپوی سر تجزیه شوینده های فرموله شده، قسمت:11-3 اندازه گیری مقدار فرمالدهید آزاد، جداسازی عوامل فعال و سایر مواد محلول در الکل، روش آزمون، مواد فعال در سطح، اندازه گیری pH محلول های آبی، روش پتانسیومتری، ویژگی ها و روش های آزمون
8) فرآورده های نفتی اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی، اندازه گیری چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فرآورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومتر، اندازه گیری نقطعه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی، مارتنز، اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری به روش باز کلیولند، اندازه گیری نقطه ریزش، تشخیص خوردگی تیغه مسی، تعیین رنگ بر اساس ASTM، تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلوئورسانس پرتوایکس یا پاشندگی انرژی، تعیین نقطه ابری شدن، روش آزمون گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره (محاسبه گرانروی دینامیک)، محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیکی در دمای 40 و 100
9) کلاه ایمنی رانندگان موتورسیکلت ویژگیها و روشهای آزمون
10) کنسور ماهی تون در روغن شناسایی ماهی تن، روش واکنش زنجیره ای پلیمراز
11) گوشت و فرآورده های آن روش جستجو و شمارش اشرشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی، روش جامع برای شمارش میکروارگانیسم ها، قسمت 2، شمارش کلنی در 30 درجه سانتی گراد با استفاده از روش کشت سطحی، شمارش استافیلوکوکوسهای کواگولاز مثبت (استافیلوکوکوس ارئوس و سایر گونه ها)، روش آزمون، قسمت اول: روش استفاده از محیط کشت برد، پارکراگار

12) میکروبیولوژی دانه های غلات و حبوبات

روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها، قسمت دوم، روش شمارش کلنی در فرآورده های با فعالیت آبی (aw) مساوی یا کمتر از 0/95، روش شمارش باسیلوس سرئوس احتمالی به روش شمارش کلنی در دمای 30 درجه سلسیوس، روش آزمون

 

شماره گواهینامه: Bsh/1952

تاریخ صدور / تمدید : 96/08/05

مرتبه تمدید : هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- تویی تایر دوچرخه استاندارد ملی به شماره 3319
2- تایرهای بادی دوچرخه استاندارد ملی به شماره 3317
3- لاستیک تویی (تیوپ) سه چرخه موتوری و برخی بارکش های سبک با حداکثر ظرفیت 500 کیلوگرم استاندارد ملی به شماره 766
4- لاستیک ولکانیزه با ترمو پلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی استاندارد ملی به شماره 764
5- دستکش جراحی لاستیکی سترون یکبار مصرف استاندارد ملی به شماره 1644
6- دستکش لاستیکی خانگی استاندارد ملی به شماره 3671

شماره گواهینامه : Bsh/1759

تاریخ صدور / تمدید : 96/01/15

مرتبه تمدید : هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- تایر خودروهای سواری و وانتی سبک لایه اریب (تا معادل 8 لایه) استاندارد ملی به شماره 1-1093
2- تایرهای رادیال خودروهای سواری و وانتی سبک استاندارد ملی به شماره 2-1093
3- تایر اتوبوس، بارکش و یدک کش بایاس استاندارد ملی به شماره 1-2169
4- تایر اتوبوس، بارکش و یدک کش بایاس استاندارد ملی به شماره 2-2169
5- موتور سیکلت-تایرها-روش آزمون برای تأیید قابلیت های تایر استاندارد ملی به شماره 7077
6- تایر بادی موتور سیکلت استاندارد ملی به شماره 763

شماره گواهینامه: Bsh/2644

تاریخ صدور / تمدید : 96/12/20

مرتبه تمدید : پنجم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- بلبرینگ استاندارد ملی به شماره 13097
2- فولاد زنگ نزن ASTM A 240
3- یاتاقان استاندارد ملی به شماره3657 و 10546 و 4-6869 و 3298
4- پیستون استاندارد ملی به شماره 3291

شماره گواهینامه: Bsh/1879

تاریخ صدور / تمدید : 96/05/27

مرتبه تمدید : هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- خودرو– کمک فنرهای تلسکوپی استاندارد ملی به شماره 3006
2- خودرو– کمک فنر جلو استاندارد ملی به شماره 12743

شماره گواهینامه: Bsh/2752

تاریخ صدور / تمدید : 96/06/23

مرتبه تمدید : چهارم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- فرغون فلزی استاندارد ملی به شماره 2635

شماره گواهینامه: NACI/Lab/435

تاریخ صدور / تمدید : 96/07/25

مرتبه تمدید : چهارم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- کلاه ایمنی موتورسیکلت استاندارد ملی به شماره 875

شماره گواهینامه: Bsh/2910

تاریخ صدور / تمدید : 96/01/24

مرتبه تمدید : سوم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- کلاسور استاندارد ملی به شماره 650

شماره گواهینامه: Bsh/2195

تاریخ صدور / تمدید :96/05/01

مرتبه تمدید : ششم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- خودرو- رینگ چرخ استاندارد ملی به شماره 2401
2- خودرو- طوقه رینگ استاندارد ملی به شماره 6335
3- خودرو- رینگ چرخ استاندارد ملی به شماره 6331

شماره گواهینامه : Bsh/1765

تاریخ صدور / تمدید : 97/01/22

مرتبه تمدید : هشتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- ظروف چینی غذاخوری (خانگی) استاندارد ملی به شماره 1164
2- ظروف شیشه ای غذاخوری (ظروف سفره) استاندارد ملی به شماره 5435
3- ظروف شیشه ای غذاخوری (ظروف سفره) استاندارد ملی به شماره 5436
4- مواد و ظروف در تماس با مواد غذایی – ظروف عایق برای استفاده خانگی – قسمت 1 مشخصات تجهیزات خلاء فلاسک و پارچ عایق BS EN 12546-1:2000

شماره گواهینامه : Bsh/2613

تاریخ صدور / تمدید : 96/11/28

مرتبه تمدید : پنجم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- لنت

EPA-600R-93116

NIOSH 9002 , OSHA ID 191

شماره گواهینامه : Bsh/ 1599

تاریخ صدور / تمدید : 96/07/19

مرتبه تمدید :هشتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1. صابون بهداشتی استاندارد ملی به شماره 3189،23a-22 و a2
2. پاک کننده های دندان استاندارد ملی به شماره 1008
3. شامپوی موی سر استاندارد ملی به شماره 3572
4. تجزیه شوینده های فرموله شده استاندارد ملی به شماره 3573
5. مایعات اسیدی سرویس های بهداشتی استاندارد ملی به شماره 3643
6. مایعات ظرفشویی استاندارد ملی به شماره 2288
7. پودر بچه استاندارد ملی به شماره 1203
8. صابون بچه استاندارد ملی به شماره 1326 و 1326- a 2
9.صابون استاندارد ملی به شماره 3198
10. صابون بهداشتی شفاف استاندارد ملی به شماره 5249
11. محلول سدیم هیپوکلریت خانگی استاندارد ملی به شماره 1994
12.کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان تجهیزات برای نوشیدن (بطری و سرشیشه و ملحقات( استاندارد ملی به شماره 1-13916 و 2-13916
13. مسواک استاندارد ملی به شماره 2063
14.ظروف سرامیک غذاخوری استاندارد ملی به شماره 3050
15. ساخته های سفالی و سرامیک دستی استاندارد ملی به شماره 4581
16.ظروف غذاخوری ملامین استاندارد ملی به شماره 612
16.صابون رختشویی استاندارد ملی به شماره 23
17.صابون مایع بهداشتی استاندارد ملی به شماره 595
18. مایع پاک کننده اجاق گاز استاندارد ملی به شماره 6071
19.مایع پاک کننده فرش و موکت با کف زیاد استاندارد ملی به شماره 2364
20.فرآورده های پاک کننده فرش و موکت استاندارد ملی به شماره 6428
21.مایع دستشویی استاندارد ملی به شماره 18641
22.پودر صابون رختشویی استاندارد ملی به شماره 24
23.پاک کننده ها – شیشه پاک کن بر پایه حلال استاندارد ملی به شماره 3305
24.حنا استاندارد ملی به شماره 181

شماره گواهینامه : Bsh/2008

تاریخ صدور / تمدید : 96/10/11

مرتبه تمدید : ششم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1. چوب و فرآورده های آن- تخته لایه های معمولی استاندارد ملی به شماره 3492
2. میز مطالعه کتابخانه دار چوبی استاندارد ملی به شماره 6088
3. تجهیزات چوبی کتابخانه استاندارد ملی به شماره 3733
4. ویژگی تخته خورده چوب با روکش ملامینه استاندارد ملی به شماره 14092 و14093
5. فرش چوبی استاندارد ملی به شماره 806
6. روکش های چوبی استاندارد ملی به شماره 1274
7. اسکلت چوبی مداد استاندارد ملی به شماره 8677
8. تخت خواب چوبی استاندارد ملی به شماره 7492
9. جا کفشی چوبی استاندارد ملی به شماره 6606
10. چوب زیر بغل استاندارد ملی به شماره 2372
11. چوب تخته فیبر-اوراق فشرده استاندارد ملی به شماره 1-7416
12. چوب-اوراق فشرده چوبی-تخته خورده چوب استاندارد ملی به شماره 9044

شماره گواهینامه: Bsh/2045

تاریخ صدور / تمدید :96/11/09

مرتبه تمدید : هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1- اسباب بازی استاندارد ملی به شماره 6204 و a-6204
2- روروک کودکان استاندارد ملی به شماره 9700

 

شماره گواهینامه : Bsh/ 1924

تاریخ صدور / تمدید : 96/07/17

مرتبه تمدید : هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1. برس کفش برای مصرف خانگی استاندارد ملی به شماره 1503
2. افشانه مو استاندارد ملی به شماره 1768
3. انواع فرچه های صورت استاندارد ملی به شماره 1863
4. برس سر استاندارد ملی به شماره 1864
5. برس گردگیری استاندارد ملی به شماره 1865
6. ماهوت پاک کن استاندارد ملی به شماره 1866
7. پوشش نچسب ظروف استاندارد ملی به شماره 2809
8. ظروف آلومینیومی با پوشش نچسب استاندارد ملی به شماره 3407
9. افشانه بی بو کن استاندارد ملی به شماره 1769

شماره گواهینامه: Bsh/ 1710

تاریخ صدور / تمدید: 96/11/09

مرتبه تمدید: هشتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1. لامپ خودرو استاندارد ملی به شماره 6614 و 6004 و 8500
2. تیغه برف پاک کن خودرو استاندارد ملی به شماره 3632 و 3295
3. دینام خودرو استاندارد ملی به شماره 4143
4. ترموستات خودرو استاندارد ملی به شماره 5599

شماره گواهینامه : Bsh/2678

تاریخ : 96/02/18

مرتبه تمدید: چهارم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1. ایمنی تجهیزات رایانه ای استاندارد ملی به شماره 5233
2. تجهیزات اداری- مشخصات فنی و روش آزمون- تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی به شماره 10641
3. توان مصرفی تجهیزات فن آوری اطلاعات استاندارد ملی به شماره 12850
4. سازگاری الکترومغناطیسی استاندارد ملی – آی ای سی 3-3-61000
5. سازگاری الکترومغناطیسی استاندارد ملی به شماره 2-3-7260

شماره گواهینامه : Bsh/2037

تاریخ صدور/تمدید: 96/11/11

مرتبه تمدید: هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1. حدقابل فلزات سنگین در محلول آبی-استخراج اتری ظروف پلاستیکی مورد استفاده در پزشکی استاندارد ملی به شماره 2791
2. مقدار فلزات سنگین(سرب قطع) در ظروف مرد مصرف در پزشکی و تعیین حدمجاز آن استاندارد ملی به شماره 3217
3. تعیین فلزات سنگین(غیر آهن)موجود در فرمالین صنعتی استاندارد ملی به شماره 3560
4. نشاسته و فرآورده های آن-مقدار فلزات سنگین استاندارد ملی به شماره 4926-5427-5836
5. تعیین مقدار سرب در سدیم کلراید به روش طیف سنجی جذب اتمی با شعله استاندارد ملی به شماره 3256
6. اندازه گیری سرب در میوه ها،سبزی ها و فرآورده های آن به شیوه طیف سنجیدر جذب اتمی بدون شعله استاندارد ملی به شماره 3909
7. اندازه گیری فلزات مس،آهن،نیکل در روغن ها و چربی های خوراکی به روش جذب اتمی کوره گرافیتی استاندارد ملی به شماره 4089
8. اندازه گیری سرب در بنزین با طیف سنج جذب اتمی استاندارد ملی به شماره 4192
9. غلات و فرآورده های آن-اندازه گیری آهن به روش جذب اتمی استاندارد ملی به شماره 5339
10. کودها-روش اندازه گیری روی،سرب،کادمیوم،کبالت،کرم،مس،منگنز،نیکل،به روش جذب اتمی شعله استاندارد ملی به شماره 5616
11. کودها-اندازه گیری جیوه به روش جذب اتمی بدون شعله(سیستم هیدرید) استاندارد ملی به شماره 5617
12. کودها-اندازه گیری سلنیم به روش جذب اتمی به کمک کوره گرافیتی استاندارد ملی به شماره 7046
13. کیفیت آب-اندازه گیری به روش های بیناب سنج جذب اتمی استاندارد ملی به شماره 7046
14. رنگ ها و جلاها-اندازه گیری فلز محلول-قسمت اول:اندازه گیری میزان سرب-روش جذب اتمی طیف سنجی جذب اتمی شعله استاندارد ملی به شماره 1-7092
15. رنگ ها و جلاها-اندازه گیری محلول-قسمت دوم: اندازه گیری میزان آنتیموان روش طیف سنجی جذب اتمی استاندارد ملی به شماره 2-7092
16. رنگ و جلاها-اندازه گیری محلول-قسمت چهارم:اندازه میزان کادمیم روش طیف سنجی جذب اتمی شعله استاندارد ملی به شماره 4-7093
17. رنگ و جلاها-اندازه گیری فلز محلول-قسمت ششم:اندازه گیری میزان کل کروم بخش مایع رنگ-طیف سنجی جذب اتمی شعله استاندارد ملی به شماره 6-7092
18. شیر غلیظ قوطی شده-تعیین میزان قلع-روش طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی استاندارد ملی به شماره 7949
19. اندازه گیری سرب و کادمیوم در ظروف شیشه ای استاندارد ملی به شماره 3576
20. ظروف مواد غذایی-روش آزمون میزان سرب آزاد شده از لعاب های شیشه ای و چینی استاندارد ملی به شماره 6632
21. مواد غذایی کنسروشده، اندازه گیری میزان قلع-روش طیف سنجی نوری جذب اتمی با شعله استاندارد ملی به شماره 9265
22. مواد غذایی کنسرو شده- اندازه گیری سرب،کادمیوم،مس،آهن و روی به روش طیف سنجی جذب اتمی با شعله استاندارد ملی به شماره 9266
23. شکر سفید(بند فلزات سنگین) استاندارد ملی به شماره 69
24. خوراکی کمکی شیرخواران و کودکان بر پایه غلات ویژگی(بند فلزات سنگین) استاندارد ملی به شماره 2285
25. خوراک انسان-دام-بیشینه رواداری فلزات سنگین استاندارد ملی به شماره 12968

شماره گواهینامه : Bsh/2230

تاریخ : 96/06/01

مرتبه تمدید: ششم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1. شامپو استاندارد ملی به شماره 3271
2. خمیر دندان استاندارد ملی به شماره 6342
3. مربا،مارمالاد و ژله استاندارد ملی به شماره 8898
4. چای سیاه استاندارد ملی به شماره 17070
5. فرآورده های قنادی و شیرینی استاندارد ملی به شماره 2395
6. نوشابه های گازدار استاندارد ملی به شماره 3845
7. نوشابه های گازدار مالت استاندارد ملی به شماره 6307
8. آبمیوه و فرآورده های آن استاندارد ملی به شماره 3414
9. مواد غذایی کنسرو شده استاندارد ملی به شماره 2326
10. فرآورده های پف کرده و آرد ذرت استاندارد ملی به شماره 2968
11. نان بستنی استاندارد ملی به شماره 4761
12. تخم ماکیان استاندارد ملی به شماره 6203
13. شیره خرما استاندارد ملی به شماره 5075
14. نارگیل خشک شده استاندارد ملی به شماره 11237
15. خلال پسته استاندارد ملی به شماره 3639
16. پودر جوانه گندم استاندارد ملی به شماره 5833
17. چیپس استاندارد ملی به شماره 6022
18. خرمای نرم بسته بندی شده استاندارد ملی به شماره 16217
19. انجیر فرایند شده استاندارد ملی به شماره 7868
20. انواع آرد،غلات و حبوبات و پروتئین سویا استاندارد ملی به شماره 2393
21. میکروبیلوژی زعفران استاندارد ملی به شماره 5689
22. میکروبیلوژی چای سبز استاندارد ملی به شماره 10768
23. میکروبیلوژی فرآورده های یخی خوراکی استاندارد ملی به شماره 3850
24. گرانول سیب زمینی استاندارد ملی به شماره 6965
25. عرقیات گیاهی استاندارد ملی به شماره 3545
26. نوشیدنی عرقیات گیاهی استاندارد ملی به شماره 11077
27. سبزی های تازه خرد شده و منجمد و بسته بندی شده آماده مصرف استاندارد ملی به شماره 10080
28. لواشک استاندارد ملی به شماره 3308
29. رب انار استاندارد ملی به شماره 1813
30. نشاسته استاندارد ملی به شماره 2843
31. میکروبیولوژی انواع ادویه استاندارد ملی به شماره 3677
32. میکروبیولوژی پنبه هیدروفیل استاندارد ملی به شماره 7274
33. بسته بندی-ورق مقوایی و جعبه مقوایی خوراکی استاندارد ملی به شماره 3341
34. میکروبیولوژی پودر بچه استاندارد ملی به شماره 4441
35. کنستانتره آب میوه استاندارد ملی به شماره 6332
36. پوشک ونوار بهداشتی استاندارد ملی به شماره 2-1830
37. خمیر کاغذ و لینتر استاندارد ملی به شماره 7069
38. میکروبیولوژی شیر وفرآورده های آن استاندارد ملی به شماره 2406
39. ماست پروبیوتیک استاندارد ملی به شماره 11325
40. دوغ پروبیوتیک استاندارد ملی به شماره 11324
41. مارگارین استاندارد ملی به شماره 5637
42. پودر شیر خشک نوزادان استاندارد ملی به شماره 2و1-2202
43. کباب لقمه استاندارد ملی به شماره 6938
44. کباب کوبیده استاندارد ملی به شماره 4622
45. سوسیس و کالباس استاندارد ملی به شماره 2303
46. سویا برگر استاندارد ملی به شماره 9715
47. خمیر مرغ استاندارد ملی به شماره 9529
48. فیش برگر استاندارد ملی به شماره 5849
49. ماهی و میگو استاندارد ملی به شماره 1-2394
50. آب معدنی استاندارد ملی به شماره 4403
51. محصولات مرغ پخته شده وآماده مصرف منجمد استاندارد ملی به شماره 4403
52. فرآورده های میگوی پخته شده/نیمه آماده مصرف منجمد استاندارد ملی به شماره 13962
53. خوراک طیور-مکمل های ویتامین و معدنی استاندارد ملی به شماره 2387
54. خوراک دام-مکمل های ویتامین و معدنی استاندارد ملی به شماره 13578
55. کنستانتره خوراک دام و طیور و آبزیان استاندارد ملی به شماره 3774
56. خوراک کامل طیور، مواد اولیه تهیه خوراک طیور استاندارد ملی به شماره 3207
57. خوراک طیور استاندارد ملی به شماره 605
58. آب آشامیدنی بسته بندی شده استاندارد ملی به شماره 6267
59. آبلیمو استاندارد ملی به شماره 8788
60. گلاب استاندارد ملی به شماره 3270
61. تمر هندی استاندارد ملی به شماره 6160
62. فرآورده های غلات استاندارد ملی به شماره 3851
63. آب آشامیدنی استاندارد ملی به شماره 1011
64. انواع سوپ های خشک استاندارد ملی به شماره 2369
65. غذای کودک استاندارد ملی به شماره 5839
66. گوشت قرمز-لاشه، لاشه قطعه بندی شده گوشت چرخ کرده استاندارد ملی به شماره 2394
67. شربت ها استاندارد ملی به شماره 6274
68. سس گوجه فرنگی استاندارد ملی به شماره 8897
69. عسل استاندارد ملی به شماره 7610
70. سس مایونز و سس سالاد استاندارد ملی به شماره 2965
71. دانه های غلات و حبوبات استاندارد ملی به شماره 8602
72. قند و شکر استاندارد ملی به شماره 3544
73. انواع اسنک استاندارد ملی به شماره 11603
74. کرم و لوسیون استاندارد ملی به شماره 3978
75. مایع شوینده دست استاندارد ملی به شماره 6344
76. دانه های غلات و حبوبات استاندارد ملی به شماره 8602
77. کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی استاندارد ملی به شماره 1635
78. کنسرو ماهی تن در روغن استاندارد ملی به شماره 2870
79. کنسرو ماهی تن در آب نمک استاندارد ملی به شماره 6952
80. کنسرو خوراک مرغ استاندارد ملی به شماره 4854
81. کنسرو مرغ استاندارد ملی به شماره 8530
82. کنسرو خورشت قرمه سبزی استاندارد ملی به شماره 4293
83. کنسرو ذرت استاندارد ملی به شماره 2789
84. کنسرو خورشت قیمه استاندارد ملی به شماره 4294
85. کنسرو زیتون پرورده استاندارد ملی به شماره 8692
86. زیتون فرآورده شده استاندارد ملی به شماره 987
87. کنسرو نخود سبز استاندارد ملی به شماره 118
88. کنسرو لوبیا سبز استاندارد ملی به شماره 119
89. کنسرو عدسی استاندارد ملی به شماره 6695
90. کنسرو سبزی مخلوط استاندارد ملی به شماره 5663
91. کنسرو لوبیا چیتی با قارچ استاندارد ملی به شماره 4943
92. کنسرو خوراک بادمجان استاندارد ملی به شماره 3762
93. کنسرو سس ماکارونی با سویا استاندارد ملی به شماره 5216
94. کنسرو نخود آبگوشتی استاندارد ملی به شماره 8571
95. نوشابه میوه ای بدون گاز استاندارد ملی به شماره 2837
96. کمپوت آناناس استاندارد ملی به شماره 12179
97. کمپوت سیب استاندارد ملی به شماره 10757
98. کمپوت گیلاس استاندارد ملی به شماره 9720
99. کمپوت هلو استاندارد ملی به شماره 8-2485
100. کمپوت مخلوط میوه های گرمسیری استاندارد ملی به شماره 10555
101. کمپوت انبه استاندارد ملی به شماره 8051
102. روغن زیتون استاندارد ملی به شماره 1446
103. روغن ذرت استاندارد ملی به شماره 1447
104. روغن کلزا استاندارد ملی به شماره 4935
105. روغن سبوس برنج استاندارد ملی به شماره 6658
106. روغن هسته انگور استاندارد ملی به شماره 8920
107. روغن آفتابگردان استاندارد ملی به شماره 1300
108. روغن مایع مخلوط استاندارد ملی به شماره 5950
109. روغن جامد مصرفی خانوار استاندارد ملی به شماره 9131
110. روغن پالم اولئین استاندارد ملی به شماره 4466
111. چای سیاه استاندارد ملی به شماره 623
112. آدامس استاندارد ملی به شماره 8
113. کیک استاندارد ملی به شماره 2553
114. بیسکوئیت استاندارد ملی به شماره 37
115. کلوچه استاندارد ملی به شماره 2554
116. ماکارونی استاندارد ملی به شماره 213
117. فرآورده های حجیم شده و بلغور آرد غلات استاندارد ملی به شماره 2880
118. نوشابه گازدار استاندارد ملی به شماره 1250
119. نوشیدنی مالت استاندارد ملی به شماره 2279
120. آب آناناس استاندارد ملی به شماره 10241
121. آب سیب استاندارد ملی به شماره 365
122. آب انگور استاندارد ملی به شماره 1634
123. آب پرتقال استاندارد ملی به شماره 507
124. آبمیوه مخلوط استاندارد ملی به شماره 3687
125. شربت پرتقال استاندارد ملی به شماره 2731
126. آب آلبالو استاندارد ملی به شماره 3032
127. نکتار توت فرنگی استاندارد ملی به شماره 4712
128. نکتار مخلوط میوه ها استاندارد ملی به شماره 3688
129. نکتار پرتقال استاندارد ملی به شماره 3137
130. نکتار(آلو،زردآلو،سیب،گلابی،هلو) استاندارد ملی به شماره 2613
131. نکتار آلبالو استاندارد ملی به شماره 10526
132. نکتار آناناس استاندارد ملی به شماره 10498
133. نکتار موز استاندارد ملی به شماره 10524
134. نکتار انبه استاندارد ملی به شماره 9405
135. نکتار گوآوا استاندارد ملی به شماره 9410
136. پودر قهوه فوری استاندارد ملی به شماره 3623
137. پودر مخلوط قهوه استاندارد ملی به شماره 11137
138. سس سالاد و مایونز استاندارد ملی به شماره 2454
139. سس چیلی تای استاندارد ملی به شماره 13530
140. سس کچاپ(سس گوجه فرنگی) استاندارد ملی به شماره 2550
141. سس خردل استاندارد ملی به شماره 4552
142. دانه ذرت استاندارد ملی به شماره 10690
143. تمر هندی استاندارد ملی به شماره 2278
144. پودر مخلوط کاکائو استاندارد ملی به شماره 11138
145. کاکائو استاندارد ملی به شماره 383
146. کنسرو قارچ استاندارد ملی به شماره 2871
147.  کنسرو خورشت کرفس استاندارد ملی به شماره 7719
148.  کنسرو زیتون پرورده استاندارد ملی به شماره 8692
149.  کنسرو میگو در آب نمک استاندارد ملی به شماره 713
150.  کنسرو ماهی کلیکا استاندارد ملی به شماره 2869
151.  کنسرو ماهی ماکرول در روغن یا سس استاندارد ملی به شماره 3033
152.  کنسرو قلیه ماهی تن استاندارد ملی به شماره 5432
153.  کنسرو ماهی ساردین استاندارد ملی به شماره 3304
154. کمپوت زردآلو استاندارد ملی به شماره 4-2485
155.  کمپوت آلبالو استاندارد ملی به شماره 5-2485
156.  کمپوت نارنگی استاندارد ملی به شماره 5086
157. کمپوت توت فرنگی استاندارد ملی به شماره 9367
158.  کمپوت کیوی استاندارد ملی به شماره 4776
159.  کمپوت گلابی استاندارد ملی به شماره 3-2485
160.  کمپوت بدون شکر استاندارد ملی به شماره 12735
161.  کمپوت مخلوط میوه استاندارد ملی به شماره 5342
162.  کمپوت آلوئه ورا استاندارد ملی به شماره 14659
163.  کمپوت پرتقال استاندارد ملی به شماره 6956
164.  کمپوت گریپ فروت استاندارد ملی به شماره 10088
165. خوشاب به استاندارد ملی به شماره 10695
166. کنسرو آش استاندارد ملی به شماره 9530
167.  کنسرو خورشت سبزی با سویا استاندارد ملی به شماره 12239
168.  کنسرو گوشت قرمز تکه ای استاندارد ملی به شماره 8758
169.  ویژگی ها و روش های آزمون مخلوط شور استاندارد ملی به شماره 3438
170.  کنسرو خورشت مرغ ترش استاندارد ملی به شماره 14114
171.  کنسرو ماهی سالمون در روغن استاندارد ملی به شماره 14014
172.  کنسرو خورشت آلو اسفناج با سویا استاندارد ملی به شماره 13866
173.  کنسرو خوراک ماهیچه استاندارد ملی به شماره 13852
174. کنسرو بادمجان و گوجه فرنگی در روغن استاندارد ملی به شماره 12238
175.  کنسرو لوبیای سویا با سس گوجه فرنگی استاندارد ملی به شماره 12587
176.  کنسرو خوراک کدو مسمایی استاندارد ملی به شماره 13865
177. کنسرو خوراک لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی استاندارد ملی به شماره 5559
178.  برنج- ویژگی ها استاندارد ملی به شماره 127
179.  روغن مخصوص سرخ کردنی استاندارد ملی به شماره 4152

شماره گواهینامه: Bsh/239-1

تاریخ: 1396/11/17

دامنه کاری

 – مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغن های گیاهی

 – نفت، مواد نفتی و پتروشیمی

 – کالاهای مصرفی: خودرو و قطعات خودرو، لوازم خانگی برقی، مواد شیمیایی و پلیمری، محصولات آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی، لوازم مکانیکی

– کالاهای صنعتی: ماشین آلات صنعتی، تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی وارداتی و صادراتی درمحدوده آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا، روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته

شماره گواهینامه : Bsh /2045

تاریخ صدور/تمدید : 1395/11/09

مرتبه تمدید : ششم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1. اسباب بازی استاندارد ملی به شماره  2604و a- 6204
2. روروک کودکان استاندارد ملی به شماره  9700

شماره گواهینامه : Bsh /1710

تاریخ صدور/تمدید : 1395/11/09

مرتبه تمدید : هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.لامپ خودرو استاندارد ملی به شماره(6004)
2.لامپ های رشته ای خودرو استاندارد ملی به شماره(6614)
3.تیغه برف پاک کن خودرو استاندارد ملی به شماره(3632و3295)
4.دینام خودرو استاندارد ملی به شماره(4143)
5.ترموستات خودرو استاندارد ملی به شماره(5599)

شماره گواهینامه : Bsh /2008

تاریخ صدور/تمدید : 1396/10/11

مرتبه تمدید : ششم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.چوب و فرآورده های آن-تخته لایه های معمولی استاندارد ملی به شماره(3492)
2.میز مطالعه کتابخانه دار جوبی استاندارد ملی به شماره(6088)
3.تجهیزات چوبی کتابخانه استاندارد ملی به شماره(3733)
4.ویژگی تخته خورده چوب با روکش ملامینه استاندارد ملی به شماره(14092و14093)
5.فرش چوبی استاندارد ملی به شماره(806)
6.روکش های چوبی استاندارد ملی به شماره(1274)
7.اسکلت چوبی مداد استاندارد ملی به شماره(8677)
8.تخت خواب چوبی استاندارد ملی به شماره(7492)
9.جا کفشی چوبی استاندارد ملی به شماره(6606)
10-چوب زیر بغل استاندارد ملی به شماره(2372)
11.چوب تخته فیبر-اوراق فشرده استاندارد ملی به شماره(7416)
12.چوب-اوراق فشرده چوبی-تخته خورده چوب استاندارد ملی به شماره(9044)

شماره گواهینامه : Bsh/2644

تاریخ صدور/تمدید : 1395/12/20

مرتبه تمدید : چهارم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.بلبرینگ استاندارد ملی به شماره(13097)
2.فولاد زنگ نزن استاندارد ملی به شماره(3657)
3.یاتاقان استاندارد ملی به شماره(10546)
4.پیستون استاندارد ملی به شماره(3291)

شماره گواهینامه : Bsh /1952

تاریخ صدور/تمدید : 1396/08/05

مرتبه تمدید : هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.لاستیک تویی (تیوپ) سه چرخه موتوری و برخی بارکش های سبک با حد اکثر ظرفیت 500 کیلوگرم استاندارد ملی به شماره(766)
2.لاستیک ولکانیزه با ترمو پلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی استاندارد ملی به شماره(764)
3.دستکش جراهی لاستیکی سترون یکبار مصرف استاندارد ملی به شماره(1644)
4.دستکش لاستیکی خانگی استاندارد ملی به شماره(3671)

شماره گواهینامه : Bsh/3024

تاریخ صدور/تمدید : 1396/07/28

مرتبه تمدید : سوم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.اندازه گیری چگالی نسبی(وزن مخصوص) استاندارد ملی به شماره(197)
2.خوردگی تیغه مسی استاندارد ملی به شماره(336)
3.روش اندازه گیری کف در روغن های روان کننده استاندارد ملی به شماره(196)
4.تقطیر در فشار اتمسفر استاندارد ملی به شماره(6261)
5.گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره استاندارد ملی به شماره(340)
6.شاخص گرانروی استاندارد ملی به شماره(195)
7.نقطه ابری شدن استاندارد ملی به شماره(5438)
8.نقطه ریزش استاندارد ملی به شماره(201)
9.نقطه اشتعال به روش باز کلیوند استاندارد ملی به شماره(198)
10.اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته پسنکی-مارتنز استاندارد ملی به شماره(19695)
11.تعیین آب به روش تقطیر استاندارد ملی به شماره(4081)
12.دکترتست استاندارد ملی به شماره(8722)
13.محاسبه شاخص ستان استاندارد ملی به شماره(8525)
14.اندازه گیری درصد خاکستر سولفاته استاندارد ملی به شماره(194)
15.اندازه گیری درصد خاکستر استاندارد ملی به شماره(2940)
16.تعیین درصد عنصر فلزی به روش جذب اتمی استاندارد ملی به شماره(2381)
17.تعیین درصد عنصر فلزی به روش جذب اتمی استاندارد ملی به شماره(12785)
18.تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجی استاندارد ملی به شماره(8402)
19.اندازه گیری گوگرد(تیول مرکاپتان)در بنزین،نفت سفید،سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما به روش پتانسیو متری استاندارد ملی به شماره(9379)
20.اندازه گیری عدد اسیدی فر آورده های نفتی به وسیله تیتراسیون پتانسیومتری استاندارد ملی به شماره(7170)
21.اندازه گیری عدد قلیایی-روش تیتراسیون پتانسیومتری پر کلریک اسید استاندارد ملی به شماره(2772)
22.اندازه گیری ph مایعات خنک کننده و ضد رنگ های موتور استاندارد ملی به شماره(1212)
23.گریسهای روان کننده-تجزیه شیمیایی استاندارد ملی به شماره(565)
24.فرآورده های نفتی و روان کننده ها اندازه گیری نفوذ مخروط در گیریس های روان کننده استاندارد ملی به شماره(1209)
25.مایعات خنک کننده موتور-تعیین نقطه جوش استاندارد ملی به شماره(1213)
26.مایعات آلی-اندازه گیری مقدار آب به روش تیتراسیون کلومتری کارل فیشر استاندارد ملی به شماره(6885)
27.گریس های روان کننده-تشخیص خوردگی مس استاندارد ملی به شماره(11291)

شماره گواهینامه : Bsh/1599

تاریخ صدور/تمدید : 1396/07/19

مرتبه تمدید : هشتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.صابون بهداشتی استاندارد ملی به شماره(a1-22و22)
2.پاک کننده های دندان استاندارد ملی به شماره(1008)
3.شامپوی موی سر استاندارد ملی به شماره(3572aو3572)
4.تجزیه شوینده های فرموله شده استاندارد ملی به شماره(3573)
5.مایعات اسیدی سرویسهای بهداشتی استاندارد ملی به شماره(3643)
6.مایعات ظرف شویی استاندارد ملی به شماره(2288)
7.پودر بچه استاندارد ملی به شماره(1203)
8.صابون بچه استاندارد ملی به شماره(a2-1326و1326)
9.صابون استاندارد ملی به شماره(3198)
10.صابون بهداشتی شفاف استاندارد ملی به شماره(a-5249و5249))
11.محلول سدیم هیپو کلریت خانگی استاندارد ملی به شماره(1994)
12.کالا های مراقبتی و مورد استفاده استاندارد ملی به شماره(13916-2و13916-1)
13.مسواک استاندارد ملی به شماره(2063)
14.ظروف سرامیک غذا خوری استاندارد ملی به شماره(3050)
15.ساخته های سفالی و سرامیک دستی استاندارد ملی به شماره(4581)
16.ظروف غذا خوری ملامین استاندارد ملی به شماره(612)
17.صابون رختشویی استاندارد ملی به شماره(23)
18.صابون مایع بهداشتی استاندارد ملی به شماره(595)

شماره گواهینامه : Bsh/1924

تاریخ صدور/تمدید : 1396/07/17

مرتبه تمدید : هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.برس کفش برای مصرف خانگی استاندارد ملی به شماره(1503)
2.افشانه مو استاندارد ملی به شماره(1768)
3.انواع فرچه های صورت استاندارد ملی به شماره(1863)
4.برس سر استاندارد ملی به شماره(1864)
5.برس گردگیری استاندارد ملی به شماره(1865)
6.برس لباس استاندارد ملی به شماره(1866)
7.پوشش نچسب ظروف استاندارد ملی به شماره(2809)
8.ظروف آلومینیومی با پوشش نچسب استاندارد ملی به شماره(3407)
9.افشانه بی بو کن استاندارد ملی به شماره(1769)

شماره گواهینامه : Bsh /2752

تاریخ صدور/تمدید : 1396/06/23

مرتبه تمدید : چهارم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.فرغون فلزی استاندارد ملی به شماره(2635)

شماره گواهینامه : Bsh /2998

تاریخ صدور/تمدید : 1396/06/23

مرتبه تمدید : سوم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.غلات و فرآورده های آن -اندازه گیری زیرالنون به روش کرو ماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمنوافینیتی-روش آزمون استاندارد ملی به شماره(9239)
2.غلات و فرآورده های آن-اندازه گیری اکراتوکسینA به روش کروماتوگرافیمایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمنوافینیتی-روش آزمون استاندارد ملی به شماره(9238)
3.غلات -تعیین مقدار داکسی نیوالنون-تخلیص به وسیله ستون ایمنوافینیتی به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا-روش آزمون استاندارد ملی به شماره(9240)
4.خوراک انسان و دام-اندازه گیری آفلاتوکسین های گروه Bو G به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمنوافینیتی-روش آزمون استاندارد ملی به شماره(6872)

شماره گواهینامه : Bsh /1879

تاریخ صدور/تمدید : 96/05/27

مرتبه تمدید : هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.خودرو-کمک فنر های تلسکوپی استاندارد ملی به شماره(3006)
2.خودرو-کمک فنر جلو استاندارد ملی به شماره(12743)

شماره گواهینامه : Bsh /2195

تاریخ صدور/تمدید : 96/05/01

مرتبه تمدید : ششم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.خودرو-رینگ چرخ استاندارد ملی به شماره(2401)
2.خودرو-طوقه رینگ استاندارد ملی به شماره(6335)
3.خودرو-رینگ چرخ استاندارد ملی به شماره(6331)

شماره گواهینامه : Bsh /2678

تاریخ صدور/تمدید : 96/02/18

مرتبه تمدید : چهارم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.تجهیزات رایانه ای استاندارد ملی به شماره(5233-1و10641-2و1-10641و3-10641و4-10641و12850)
2.توان مصرفی تجهیزات فن آوری اطلاعات استاندارد ملی به شماره(12850)
3.سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) استاندارد ملی به شماره(7260-3-2)

شماره گواهینامه : Bsh /2910

تاریخ صدور/تمدید : 96/01/24

مرتبه تمدید : سوم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.کلاسور استاندارد ملی به شماره(650)

شماره گواهینامه : Bsh/1765

تاریخ صدور/تمدید : 96/01/22

مرتبه تمدید : هفتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.ظروف چینی غذا خوری(خانگی) استاندارد ملی به شماره(1164)
2.ظروف شیشه ای غذا خوری ( ظروف سفره) استاندارد ملی به شماره(5435)
3.ظروف شیشه ای غذا خوری ( ظروف سفره) استاندارد ملی به شماره(5436)
4.مواد و ظروف در تماس با مواد غذایی-ظروف عایق برای استفاده خانگی-قسمت 1 مشخصات تجهیزات خلاء فلاسک و پارچ عایق استاندارد ملی به شماره(BS EN 12546-1:2000)

شماره گواهینامه : Bsh/1759

تاریخ صدور/تمدید : 97/01/15

مرتبه تمدید : هشتم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.تایر خودرو های سواری و وانتیسبک لایه اریب (تا معادل 8 لایه) استاندارد ملی به شماره(1-1093)
2.تایر های رادیال خودرو های سواری و وانتی سبک استاندارد ملی به شماره(2-1093)
3.تایر اتوبوس ،بارکش و یدک کش بایاس استاندارد ملی به شماره(1-2169)
4.تایر اتوبوس ،بارکش و یدک کش رادیال استاندارد ملی به شماره(2-2169)
5.موتور سیکلت-تایرها-روش آزمون برای تایید قابلیت های تایر استاندارد ملی به شماره(7077)
6.تایر بادی موتور سیکلت استاندارد ملی به شماره(763)
7.شناسایی کیفی به روش طیف سنجی مادون قرمز استاندارد (ASTM-E1252)
8.لاستیک -به روش طیف سنجی مادون قرمز استاندارد (ASTM-D3677)

شماره گواهینامه : Bsh /2230

تاریخ صدور/تمدید : 96/06/01

مرتبه تمدید : ششم

عنوان محصول شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)
1.کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی استاندارد ملی به شماره(1635)
2.کنسروماهی تن در روغن استاندارد ملی به شماره(2870)
3. کنسرو ماهی تن در آب نمک استاندارد ملی به شماره(6952)
4.کنسرو خوراک مرغ استاندارد ملی به شماره(4854)
5.کنسرو مرغ استاندارد ملی به شماره(8530)
6. کنسرو خورشت قرمه سبزی استاندارد ملی به شماره(4293)
7. کنسروذرت استاندارد ملی به شماره(2789)
8. کنسروخورشت قیمه استاندارد ملی به شماره(4294)
9. کنسرو زیتون پرورده استاندارد ملی به شماره(8692)
10. زیتون فرآوری شده استاندارد ملی به شماره(987)
11. کنسرو نخود سبز استاندارد ملی به شماره(118)
12. کنسرو لوبیا سبز استاندارد ملی به شماره(119)
13.کنسرو عدسی استاندارد ملی به شماره(6695)
14.کنسروسبزی مخلوط استاندارد ملی به شماره(5663)
15.کنسرولوبیا چیتی با قارچ استاندارد ملی به شماره(4943)
16. کنسرو خوراک بادمجان استاندارد ملی به شماره(3762)
17.کنسرو سس ماکارونی با سویا استاندارد ملی به شماره(5216)
18.کنسرونخود آبگوشتی استاندارد ملی به شماره(8571)
19.نوشابه میوه ای بدون گاز استاندارد ملی به شماره(2837)
20.کمپوت آناناس استاندارد ملی به شماره(12179)
21.کمپوت سیب استاندارد ملی به شماره(10757)
22.کمپوت گیلاس استاندارد ملی به شماره(9720)
23.کمپوت هلو استاندارد ملی به شماره(2485-8)
24.کمپوت مخلوط میوه های گرمسیری استاندارد ملی به شماره(10555)
25.کمپوت انبه استاندارد ملی به شماره(8051)
26.روغن زیتون استاندارد ملی به شماره(1446)
27.روغنذرت استاندارد ملی به شماره(1447)
28.روغن کلزا استاندارد ملی به شماره(4935)
29.روغنسبوس برنج استاندارد ملی به شماره(6658)
30.روغن هسته انگور استاندارد ملی به شماره(8920)
31.روغن فتابگردان استاندارد ملی به شماره(1300)
32.روغن مایع مخلوط استاندارد ملی به شماره(5950)
33.روغنجامد مصرفی خانوار استاندارد ملی به شماره(9131)
34.روغن پالم اولئین استاندارد ملی به شماره(4466)
35.چای سیاه استاندارد ملی به شماره(623)
36.آدامس استاندارد ملی به شماره(8)
37.کیک استاندارد ملی به شماره(2553)
38.بیسکوییت استاندارد ملی به شماره(37)
39.کلوچه استاندارد ملی به شماره(2554)
40.ماکارونی استاندارد ملی به شماره(213)
41.فرآورده های حجیم شده و بلغور آرد غلات استاندارد ملی به شماره(2880)
42.نوشابه گازدار استاندارد ملی به شماره(12500)
43.نوشیدنی مالت استاندارد ملی به شماره(2279)
44.آب اناناس استاندارد ملی به شماره(10241)
45.آب سیب استاندارد ملی به شماره(365)
46.آب انگور استاندارد ملی به شماره(1634)
47.آب پرتقال استاندارد ملی به شماره(507)
48.آب میوه مخلوط استاندارد ملی به شماره(3687)
49.شربت پرتقال استاندارد ملی به شماره(2735)
50.آب آلبالو استاندارد ملی به شماره(3032)
51.نکتارتوت فرنگی استاندارد ملی به شماره(4712)
52.نکتار مخلوط میوه ها استاندارد ملی به شماره(3688)
53.نکتار پرتقال استاندارد ملی به شماره(3137)
54.نکتار (آلو،زرد آلو،سیب،گلابی ،هلو) استاندارد ملی به شماره(2613)
55.نکتار آلبالو استاندارد ملی به شماره(10526)
56.نکتار آناناس استاندارد ملی به شماره(10498)
57.نکتار موز استاندارد ملی به شماره(10524)
58.نکتار انبه استاندارد ملی به شماره(9405)
59.نکتارگواوا استاندارد ملی به شماره(9410)
60.پودر قهوه فوری استاندارد ملی به شماره(3623)
61.پودر مخلوط قهوه استاندارد ملی به شماره(11137)
62.سس سالاد و مایونز استاندارد ملی به شماره(2454)
63.سس چیلی تای استاندارد ملی به شماره(13530)
64.سس کچاپ(سس گوجه فرنگی) استاندارد ملی به شماره(2550)
65.سس خردل استاندارد ملی به شماره(4552)
66.دانه ذرت استاندارد ملی به شماره(10690)
67.تمر هندی استاندارد ملی به شماره(2278)
68.پودر مخلوط کاکائو استاندارد ملی به شماره(11138)
69.کاکائو استاندارد ملی به شماره(383)
70.کنسرو قارچ استاندارد ملی به شماره(2871)
71.کنسرو خورشت کرفس استاندارد ملی به شماره(7719)
72.کنسرو زیتون پرورده استاندارد ملی به شماره(8692)
73.کنسرو میگو در آب نمک استاندارد ملی به شماره(713)
74.کنسرو ماهی کلیکا استاندارد ملی به شماره(2869)
75.کنسرو ماهی ماکرول در روغن با سس استاندارد ملی به شماره(3033)
76.کنسرو قلیه ماهی تن استاندارد ملی به شماره(5432)
77.کنسرو ماهی ساردین استاندارد ملی به شماره(3304)
78.کمپوت زرد آلو استاندارد ملی به شماره(2485-4)
79.کمپوت آلبالو استاندارد ملی به شماره(2485-5)
80.کمپوت نارنگی استاندارد ملی به شماره(5086)
81.کمپوت توت فرنگی استاندارد ملی به شماره(9367)
82.کمپوت کیوی استاندارد ملی به شماره(4776)
83.کمپوت گلابی استاندارد ملی به شماره(2485-3)
84.کمپوت بدون شکر استاندارد ملی به شماره(12735)
85.کمپوت مخلوط میوه استاندارد ملی به شماره(5342)
86.کمپوت آلوئه ورا استاندارد ملی به شماره(14659)
87.کمپوت پرتقال استاندارد ملی به شماره(6956)
88.کمپوت گریپ فروت استاندارد ملی به شماره(10088)
89.خوشاب به استاندارد ملی به شماره(10695)
90.کنسرو آش استاندارد ملی به شماره(9530)
91.کنسرو خورشت سبزی با سویا استاندارد ملی به شماره(12239)
92.کنسرو گوشت قرمز تکه ای استاندارد ملی به شماره(8758)
93.ویژگی ها و روش های آزمون مخلوط شور استاندارد ملی به شماره(3438)
94.کنسرو خورشت مرغ ترش استاندارد ملی به شماره(14114)
95.کنسرو ماهی سالامون در روغن استاندارد ملی به شماره(14014)
96.کنسرو خورشت آلو اسفناج با سویا استاندارد ملی به شماره(13866)
97.کنسو خوراک ماهیچه استاندارد ملی به شماره(13825)
98.کنسرو بادمجان و گوجه فرنگی در روغن استاندارد ملی به شماره(12238)
99.کنسرو خورشت قیمه با سویا استاندارد ملی به شماره(11327)
100.کنسرو لوبیای سویا بل سس گوجه فرنگی استاندارد ملی به شماره(12587)
101.کنسرو خوراک کدو مسمایی استاندارد ملی به شماره(13865)
102.کنسرو خوراک لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی استاندارد ملی به شماره(5559)
103.برنج-ویژگی ها استاندارد ملی به شماره(127)
104.روغن مخصوص سرخ کردنی استاندارد ملی به شماره(4152)
105.کراکر استاندارد ملی به شماره(3682)
106.خوراک میگو و ماهی پرورشی استاندارد ملی به شماره(5661)
107.پودر ماهی استاندارد ملی به شماره(722)
108.شیر خشک استاندارد ملی به شماره(2012)
109.روغن سویا استاندارد ملی به شماره(2392)
110.روغن بادام زمینی استاندارد ملی به شماره(2011)
111.روغن کنجد استاندارد ملی به شماره(1752)
112.کنسرو شور بامیه استاندارد ملی به شماره(4918)
113.کنسرو باقلا پخته استاندارد ملی به شماره(5225)
114.ترشی فلفل استاندارد ملی به شماره(9447)
115.ترشی مخلوط استاندارد ملی به شماره(9442)
116.ترشی کلم استاندارد ملی به شماره(9445)
117.ترشی قارچ استاندارد ملی به شماره(9444)
118.ترشی موسیر استاندارد ملی به شماره(9443)
119.ترشی بامیه استاندارد ملی به شماره(13869)
120.ترشی پیاز استاندارد ملی به شماره(13868)
121.ترشی آلبالو استاندارد ملی به شماره(13867)
122.ترشی انگور استاندارد ملی به شماره(17227)
123.کنجاله بذر کنجد استاندارد ملی به شماره(277)
124.سیر استاندارد ملی به شماره(241)
125.پیاز مغز گردو استاندارد ملی به شماره(87)
126.مغز گردو استاندارد ملی به شماره(18)
127.نوشابه انرژی زا استاندارد ملی به شماره(6693)
128.خمیر خرما استاندارد ملی به شماره(5720)
129.کره پسته استاندارد ملی به شماره(5691)
130.مربا،مارمالاد و ژله استاندارد ملی به شماره(8898)
131.چی سیاه استاندارد ملی به شماره(17070)
132.فرآورده های قنادی و شیرینی استاندارد ملی به شماره(2395)
133.نوشابه های گاز دار استاندارد ملی به شماره(3845)
134.نوشابه های گازدار مالت استاندارد ملی به شماره(6307)
135.آب میوه و فرآورده های آن استاندارد ملی به شماره(3414)
136.مواد غذایی کنسرو شده استاندارد ملی به شماره(2326)
137.فرآورده های پف کرده و آرد ذرت استاندارد ملی به شماره(2968)
138.نان بستنی استاندارد ملی به شماره(4761)
139.تخم ماکیان استاندارد ملی به شماره(6203)
140.شیره خرما استاندارد ملی به شماره(5075)
141.نارگیل خشک شده استاندارد ملی به شماره(11237)
142.خلال پسته استاندارد ملی به شماره(3639)
143.پودر جوانه گندم استاندارد ملی به شماره(5833)
144.چیپس استاندارد ملی به شماره(6022)
145.خرمای نرم بسته بندی شده استاندارد ملی به شماره(16217)
146.انجیر فرآینده شده استاندارد ملی به شماره(7868)
147.انواع آرد،غلات و حبوبات و پروتئین سویا استاندارد ملی به شماره(2393)
148.میکروبیولوژی زعفران استاندارد ملی به شماره(5689)
149.میکروبیولوژی چای سبز استاندارد ملی به شماره(10768)
150.میکروبیولوژی فرآورده های یخی خوراکی استاندارد ملی به شماره(3850)
151.گرانول سیب زمینی استاندارد ملی به شماره(6965)
152.عرقیات گیاهی استاندارد ملی به شماره(3545)
153.نوشیدنی عرقیات گیاهی استاندارد ملی به شماره(11077)
154.سبزی های تازه خرد شده و منجمد و بسته بندی شده آماده مصرف استاندارد ملی به شماره(10080)
155.لواشک استاندارد ملی به شماره(3308)
156.رب انار استاندارد ملی به شماره(1013)
157.نشاسته استاندارد ملی به شماره(2843)
158.میکروبیولوژی انواع ادویه استاندارد ملی به شماره(3677)
159.میکروبیولوژی پنبه هیدروفیل استاندارد ملی به شماره(7274)
160.بسته بندی-ورق مقوایی و جعبه مقوایی خوراکی استاندارد ملی به شماره(3341)
161.کنستانتره آب میوه استاندارد ملی به شماره(6332)
162.پوشک و نوار بهداشتی استاندارد ملی به شماره(1830-2)
163.خمیر کاغذ و لینتر استاندارد ملی به شماره(7069)
164.میکروبیولوژی شیر و فرآورده های آن استاندارد ملی به شماره(2406)
165.ماست پروبیوتیک استاندارد ملی به شماره(11325)
166.دوغ پروبیوتیک استاندارد ملی به شماره(11324)
167.مارگارین استاندارد ملی به شماره(5637)
168.پودر شیر خشک نوزادان استاندارد ملی به شماره(2202-1و2)
169.کباب لقمه استاندارد ملی به شماره(6938)
170.کباب کوبیده استاندارد ملی به شماره(4622)
171.سوسیس و کالباس استاندارد ملی به شماره(2303)
172.سویا برگر استاندارد ملی به شماره(9715)
173.خمیر مرغ استاندارد ملی به شماره(9529)
174.فیش برگر استاندارد ملی به شماره(5849)
175.ماهی و میگو استاندارد ملی به شماره(2394-1)
176.آب معدنی استاندارد ملی به شماره(4403)
177.محصولات مرغ پخته شده آماده مصرف منجمد استاندارد ملی به شماره(4403)
178.فرآور های میگو پخته شده /نیمه آماده مصرف منجمد استاندارد ملی به شماره(13962)
179.خوراک طیور-مکمل های ویتامین و معدنی استاندارد ملی به شماره(2387)
180.خوراک دام-مکمل های ویتامین و معدنی استاندارد ملی به شماره(13578)
181.کنستانتره خوراک دام و طیورو آبزیان استاندارد ملی به شماره(3774)
182.خوراک کامل طیور،مواد اولیه تهیه خوراک طیور استاندارد ملی به شماره(3207)
183.خوراک طیور استاندارد ملی به شماره(605)
184.آب اشامیدنی بسته بندی شده استاندارد ملی به شماره(6267)
185.آبمیوه استاندارد ملی به شماره(8788)
186.گلاب استاندارد ملی به شماره(3270)
187.تمر هندی استاندارد ملی به شماره(6160)
188.فرآورده های غلات استاندارد ملی به شماره(3851)
189.آب آشامیدنی استاندارد ملی به شماره(1011)
190.انواع سوپ های خشک استاندارد ملی به شماره(2396)
191.غذای کودک استاندارد ملی به شماره(5839)
192.گوشت قرمز-لاشه،لاشه قطعه بندی شده گوشت چرخ کرده استاندارد ملی به شماره(2394)
193.شربت ها استاندارد ملی به شماره(6274)
194.سس گوجه فرنگی استاندارد ملی به شماره(8897)
195.عسل استاندارد ملی به شماره(7610)
196.سس مایونز و سس سالاد استاندارد ملی به شماره(2965)
197.پشمک استاندارد ملی به شماره(6084)
198.قند و شکر استاندارد ملی به شماره(3544)
199.انواع اسنک استاندارد ملی به شماره(11603)
200.فرآورده های آرایشی بهداشتی استاندارد ملی به شماره(20111)
201.دانه های غلات و حبوبات استاندارد ملی به شماره(11602)
202.دسر و فرآورده های ژله ای استاندارد ملی به شماره(17983)
203.پودر ماهی استاندارد ملی به شماره(722)
204.آب استخرهای شنا استاندارد ملی به شماره(9412)
205.میکروبیولوژی غلات و فرآورده های آن-پودر مورد استفاده در پوشش فرآورده پف کرده بلغور و آرد ذرت استاندارد ملی به شماره(6757)
206.لاتکس مصنوعی استاندارد ملی به شماره(8016)
207.پودر کاکائو استاندارد ملی به شماره(3307)
208.ترشی فلفل استاندارد ملی به شماره(9447)
209.ترشی مخلوط استاندارد ملی به شماره(9442)
210.ترشی کلم استاندارد ملی به شماره(9445)
211.ترشی موسیر استاندارد ملی به شماره(9443)
212.ترشی انگور استاندارد ملی به شماره(17227)
213.تخمه کدو فرآیند شده استاندارد ملی به شماره(16030)
214.پودر پیاز استاندارد ملی به شماره(6000)
215.کشمش استاندارد ملی به شماره(19461)
216.سس خردل استاندارد ملی به شماره(19462)
217.پیتزای آماده طبخ منجمد استاندارد ملی به شماره(14680)
218.غلات و فرآورده های آن-نان جو استاندارد ملی به شماره(6761)
219.مغز پسته استاندارد ملی به شماره(218)
220.تخمه آفتاب گردان فرآیند شده استاندارد ملی به شماره(16028)
221.تخمه هندوانه فرآیند شده استاندارد ملی به شماره(16029)
222.برنج استاندارد ملی به شماره(10763،9617)