اولین کارگاه آموزشی چک لیست بازرسی فیزیکی 85 گانه خودرو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی و شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان؛ برای اولین بار در استان به همت واحد آموزش این شرکت و با همکاری اداره کل استاندارد استان، اولین کارگاه آموزشی چک لیست بازرسی فیزیکی خودرو بر اساس استانداردهای 85 گانه به مدت یک روز در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد بوشهر برگزار گردید.

مدیر آموزش شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان افزود: از سرفصل هایی که برای این کارگاه در نظر گرفته شده است می توان به بررسی چک لیست جدید بازرسی فیزیکی خودرو مبتنی بر استانداردهای 85 گانه، بررسی کلی الزامات استانداردهای جدید و نحوه بازرسی این الزامات، هماهنگ سازی سازی و یکسان سازی رویه بازرسی خودروها و همفکری بین شرکت های بازرسی و اداره کل استاندارد استان و تصویب پیش نویس تأییدیه رضا دهدار یادآور شد: این کارگاه با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارشناسان، بازرسان و مدیران فنی و به دنبال آن خدمت‌رسانی بهتر و شایسته تر به ارباب رجوع با حضور 25 نفر برگزار گردید.

وی در پایان با اشاره به این که به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه اعطاء می گردد، ادامه داد: این کارگاه با مدرسی مهندس محبوبی به صورت تئوری و مهندس عمیدی به صورت فیزیکی برگزار شد.