بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و هیأت همراه از مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان بازدید کردند.

محمدتقی منوچهری ضمن ابراز خرسندی از این بازدید، افزود: بسیار خوشحالم که این چنین آزمایشگاه مجهزی با نیروهایی متخصص در استان بوشهر در حال فعالیت می باشد و امیدواریم که بتوانیم باب تعامل و همکاری دوجانبه را با این آزمایشگاه در دستور کار خود قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان نیز ضمن معرفی شرکت و مجموعه آزمایشگاهی، گفت: ما به عنوان تنها دارنده گواهینامه سورویانس از سازمان ملی استاندارد ایران در استان بوشهر بر خود می بالیم که از اعتماد همه جانبه سازمان ملی استاندارد ایران را جلب کرده ایم و این یه پوئن مثبت برای دستیابی به اهداف دراز مدت در آینده خواهد بود.