خدمات بازرسی

بخش بازرسی پرسنل این بخش با گذراندن دوره های تخصصی مورد نیاز و با لحاظ نمودن وجدان کاری توانسته اند رضایت و اعتماد طرف های شرکت را جلب نمایند. بازرسی کالا این بخش با دریافت پروانه بازرسی (سورویانس) از سازمان ملی استاندارد ایران و ایجاد…
بیشتر

خدمات آزمایشگاهی

1) بخش آزمایشگاهی: این بخش در ساختمانی به مساحت حدود 4000 متر مربع با در اختیار داشتن متخصصان متعهد، مجرب و بومی و وجود دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ای همچون LC-MS/MS, ICP-MS, HPLC, GC, GC-MS, SPECTRO PHOTOMETER, ATOMIC ABSORPTION, FT-IR, FLAME PHOTOMETER, TOTAL SULFUR ANALYZE…
بیشتر