خدمات بازرسی

بخش بازرسی پرسنل این بخش با گذراندن دوره های تخصصی مورد نیاز و با لحاظ نمودن وجدان کاری توانسته اند رضایت و اعتماد طرف های شرکت را جلب نمایند. بازرسی کالا این بخش با دریافت پروانه بازرسی (سورویانس) از سازمان ملی استاندارد ایران و ایجاد…
بیشتر

خدمات آزمایشگاهی

این بخش در ساختمانی به مساحت حدود 2000 متر مربع با در اختیار داشتن متخصصان متعهد، مجرب و بومی و وجود دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته نسبت به آزمون کالا های ارسالی طبق ظوابط و دستورالعمل های بلاغی فعالیت میکند. غذایی و میکروبی: انجام آزمون…
بیشتر